Yhteystiedot

LVI-Kurikka Oy

Y-tunnus 2450258-2

Kivilähteentie 10
33470 Ylöjärvi

Toimitusjohtaja, projektit
Jonne Kurikka
050 409 0001

Työnjohtaja, huolto ja asennus
Pekka Metsänen
044 989 5804

Myynti, markkinointi, kotitalouksien tarjouspyynnöt
Vili Matikka
040 559 6568

Myynti, markkinointi, kotitalouksien tarjouspyynnöt
Erkka Heikkilä
044 761 5148

Laskutus & Toimisto
Sari Koskensalo
044 230 4590

Työtilaukset arkisin 08 - 16
Soita 044 989 5804

Päivystys muina aikoina
Soita 010 322 5130

LVI-Kurikka Oy:n Ecom asiakasrekisterin tietosuojaseloste


LVI-Kurikka Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.


1. Rekisterinpitäjä
LVI-Kurikka Oy
Yhteystiedot:
Kivilähteentie 10
33470 YLÖJÄRVI
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
LVI-Kurikka Oy / Sari Koskensalo
Kivilähteentie 10
33470 YLÖJÄRVI

p. 044 230 4590
sari.koskensalo@lvikurikka.fi


2. Rekisteröidyt
Rekisterissämme on LVI-Kurikka Oy:n asiakkaat. Tiedot saamme joko suoraan sinulta asiakkaana tai yhteistyökumppaneiltamme joille teemme alihankintaa.


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakassuhteen hoitaminen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero

Asiakastiedot
• Tiedot tarjotuista töistä, lähetteet ja laskut tehdyistä töistä.


5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sari.koskensalo@lvikurikka.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjänä LVI-Kurikka Oy:llä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet
LVI-Kurikka Oy saa asiakastiedot:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
• Yhteistyökumppaneilta työtilauksen yhteydessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin LVI-Kurikka Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa


9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät LVI-Kurikka Oy:n toimitusjohtaja, sihteeri, myyjät ja työnjohtajat.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.